ΝΕA ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται παρακάτω. Ο σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου είναι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τους στόχους και τους στόχους σας για το έργο σας. Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τον χρόνο που μοιραζόμαστε μαζί και η συμβολή σας είναι απαραίτητη.

Όλες οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΧΈΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ελέγξτε όλα όσα ισχύουν)

STYLE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (εξαιρουμένης της αμοιβής Αρχιτέκτονα)