Οι διαχειριστές έργων MD Creative Lab επιβλέπουν όλες τις πτυχές της διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής κατά τη διάρκεια κάθε φάσης