• Δεν μπορώ να μετατρέψω το νερό σε κρασί, αλλά μπορώ να μετατρέψω την πίτσα σε πρωινό! • ⁣

che cosa ne pensate di questa trasformazione; Buona domenica! 🤩⁣

Как вам такое преображение; Классных выходных! 🤩⁣# ristrutturare⁣